Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Giao dịch đơn giản
Theo dõi các Chuyên gia hàng đầu với

Copy Trading

Copy Trade cho phép nhà đầu tư tự động sao chép hoạt động giao dịch của các Nhà cung cấp chiến lược trong thời gian thực.

Các nhà đầu tư mới có thể tiếp cận ngay lập tức và đơn giản thị trường tài chính bằng cách sao chép các giao dịch của Nhà cung cấp chiến lược trên toàn thế giới

Nó hoạt động như thế nào?

Các nhà đầu tư có kinh nghiệm chia sẻ chiến lược giao dịch của họ được gọi là Nhà cung cấp và các nhà đầu tư muốn sao chép chiến lược giao dịch được gọi là Người theo dõi.

Các Nhà cung cấp thiết lập một hồ sơ, mô tả phương pháp giao dịch và công khai số liệu thống kê giao dịch của họ. Sau đó, những Người theo dõi có thể chọn Nhà cung cấp mà họ muốn sao chép dựa trên chiến lược, lịch sử giao dịch và khẩu vị rủi ro.

Với Windsor Brokers, bạn có thể vừa là Nhà cung cấp vừa là Người theo dõi.

NGƯỜI THEO DÕI

Tăng tốc quá trình giao dịch Tiết kiệm thời gian tìm hiểu

Copy Trade của WB cho phép Người theo dõi giao dịch hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn bằng cách sao chép giao dịch của các Nhà cung cấp chiến lược trên toàn thế giới.

Người theo dõi có nhiều sự lựa chọn chiến lược độc đáo để khám phá, cho phép họ chọn thủ công Nhà cung cấp có chiến lược phù hợp nhất với mục tiêu tài chính của họ.

Một khi Nhà cung cấp đã được chọn, nhà đầu tư có thể theo dõi hành động của họ chỉ với một vài bước đơn giản.

NHÀ CUNG CẤP

Quyền lợi của trader trên toàn thế giới

Với WB Copy Trade, các nhà giao dịch thể chia sẻ các chiến lược độc đáo, phát triển cộng đồng người theo dõi và nâng cao tiềm năng lợi nhuận của họ.

Nhà cung cấp nhận được phí khi tăng lợi nhuận cho Người theo dõi của họ

Nhà giao dịch có thể bắt đầu chia sẻ chiến lược của họ bằng một vài bước đơn giản.

Chỉ trả phí cho các giao dịch có lợi nhuận

Nhà cung cấp tính phí quản lý cho Người theo dõi khi sao chép chiến lược của họ. Phí quản lý có thể lên đến 50%, là tỷ lệ phần trăm của tổng lợi nhuận ròng được tạo ra bằng cách sao chép một giao dịch. Nó được tính toán và tự động ghi có vào tài khoản Nhà cung cấp hàng tuần.

Phí này chỉ có thể được tính khi lợi nhuận từ việc đăng ký của Người theo dõi vượt qua mức lợi nhuận tối đa, còn được gọi là High Water Mark (HWM).

Hãy xem ví dụ bên dưới:

Bob (Nhà cung cấp) tạo ra 1.000$ tiền lãi cho Alice (Người theo dõi) vào tháng Tư. Đây là HWM mới dành cho Alice, cho phép Bob nhận phí quản lý cho chiến lược giao dịch của mình.

Sau đó, vào tháng 5, các giao dịch của anh ấy gây ra khoản lỗ 400$ cho Alice nên tài khoản của cô ấy hiện ở mức 600$. Bob không nhận được bất kỳ khoản phí quản lý nào vì các giao dịch của anh ấy không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào cho Alice.

Cuối cùng, vào tháng 6, Alice kiếm được 300$ từ việc sao chép các giao dịch của Bob. Trong trường hợp này, Bob sẽ vẫn không nhận được phí quản lý vì $600 + $300 = $900. Con số này thấp hơn HWM đã thiết lập là 1.000$.

Để Bob có thể nhận được phí quản lý, anh ấy sẽ phải tăng lợi nhuận của cô ấy lên trên 1.000$ một lần nữa.

Bắt đầu với WB Copy Trade

Câu hỏi thường gặp

Copy Trade của WB là gì?

Copy Trade là một loại giao dịch trực tuyến nơi các nhà đầu tư có thể tự động sao chép các giao dịch được thực hiện bởi các Nhà cung cấp chiến lược giàu kinh nghiệm khác. Quá trình này bao gồm thiết lập một tài khoản Copy Trade với Windsor Brokers và chọn một nhà giao dịch để sao chép.

Copy Trade cho phép các nhà đầu tư có kinh nghiệm giao dịch, thời gian hoặc kiến thức hạn chế tham gia vào thị trường tài chính bằng cách dựa vào giao dịch của người khác. Chỉ cần làm theo và sao chép các chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm khác, được gọi là Nhà cung cấp Chiến lược. Điều quan trọng cần lưu ý là Copy Trade có thể rủi ro và các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận hồ sơ theo dõi và chiến lược quản lý rủi ro của Nhà cung cấp mà họ chọn theo dõi.

Nhà cung cấp trong Copy Trade WB là gì?
Nhà cung cấp là người chia sẻ chiến lược giao dịch của họ với các nhà giao dịch khác được gọi là Người theo dõi. Sau đó, Người theo dõi có thể sao chép các hoạt động giao dịch của Nhà cung cấp trong tài khoản giao dịch của chính họ. Nhà cung cấp đưa ra các chiến lược giao dịch của họ và tạo các điều khoản đặc biệt mà Người theo dõi có thể đăng ký. Những điều khoản này sẽ xác định khoản phí của Nhà cung cấp, được gọi là Phí quản lý.
Người theo dõi trong Copy Trade WB là gì?
Người theo dõi là người sao chép các giao dịch của Nhà cung cấp. Tài khoản Người theo dõi chỉ có thể theo dõi một Nhà cung cấp tại một thời điểm và mỗi Nhà cung cấp mà họ theo dõi được coi là một “Đăng ký”. Người theo dõi có thể thiết lập tham số sao chép và quy tắc quản lý rủi ro cho đăng ký của họ. (Lưu ý: Người theo dõi có thể tạo nhiều tài khoản Người theo dõi Copy Trade để sao chép nhiều Nhà cung cấp cùng một lúc)”
Phí quản lý được tính như thế nào?
Phí quản lý là tỷ lệ phần trăm của kết quả giao dịch có lãi từ đăng ký của Người theo dõi, khoản phí này được trả cho Nhà cung cấp. Khoản phí này chỉ được tính khi lợi nhuận từ đăng ký của Người theo dõi vượt qua High Water Mark (HWM) gần nhất.

Lợi nhuận và Phí quản lý, được tính trên Khoảng thời gian giao dịch hàng tuần. Việc tính toán có thể được xác định bằng sự chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu hiện tại và vốn chủ sở hữu của tuần trước. Vốn chủ sở hữu là số dư tài khoản của bạn cộng với lãi (hoặc lỗ) thả nổi của tất cả các vị thế mở.

% Phí quản lý được Nhà cung cấp xác định dựa trên thỏa thuận mà họ muốn Người theo dõi đăng ký, nhưng công thức luôn giống nhau: Phí quản lý = Lợi nhuận của Người theo dõi x % Phí

Ví dụ: Phí quản lý = 10%

PnL tuần 1 = $400 → $40 Phí quản lý

PnL tuần 2 = -$200 → Miễn Phí ($400 – $200 = $200 < $400 HWM)

PnL tuần 3 = $300 → $10 Phí quản lý ($400 – $200 + $300 = $500; $500 – $400 = $100)
WB Copy Trading có khả dụng trong khu vực của tôi không?
Copy Trade có sẵn cho tất cả các tổ chức thuộc thẩm quyền của Windsor Brokers International Ltd, Windsor Brokers (BZ) Ltd và Windsor Markets (Kenya) Limited.

Bạn thêm câu hỏi khác? Kiểm tra phần rợ giúp của chúng tôi