Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Hỗ trợ giao dịch với hệ thống máy tính tài chính hoàn chỉnh của chúng tôi

Đo lường lợi nhuận hoặc thua lỗ của giao dịch dựa trên loại tiền tệ cơ bản của tài khoản giao dịch của bạn, giá giao dịch lúc mở, hướng giao dịch, quy mô giao dịch và giá giao dịch lúc đóng.

Máy tính lợi nhuận của Windsor hỗ trợ hơn 16 cặp tiền tệ. Bạn cũng có thể dễ dàng tính toán lợi nhuận/thua lỗ của một công cụ không được hỗ trợ bằng cách nhập giá mở và đóng.

Tính toán số tiền ký quỹ cần thiết để mở và giữ các vị trí theo đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch của bạn, cặp tiền tệ, tỷ lệ ký quỹ và kích thước giao dịch.

Sử dụng Máy tính ký quỹ để theo dõi số dư của tài khoản giao dịch của bạn và nhờ đó tránh mọi đầu tư quá mức có thể dẫn đến lệnh margin call (gọi ký quỹ) hoặc trong một số trường hợp là stop out (ngừng giao dịch).

Xác định giá trị cho mỗi pip bằng đồng tiền cơ sở của bạn và theo dõi rủi ro trên mỗi giao dịch với độ chính xác cao hơn bằng cách sử dụng Máy tính pip.

Máy tính pip của Windsor hỗ trợ hơn 8 loại tiền tệ cơ sở và hơn 15 cặp tiền tệ. Các giá trị được dựa trên tỷ giá hối đoái theo thời gian thực.

Sử dụng Máy tính Fibonacci để tính toán mức thoái lui và mở rộng trong xu hướng lên và xuống.

Mức Fibonacci được sử dụng bởi các nhà giao dịch để chỉ ra các điểm hỗ trợ, điểm kháng cự và điểm giá mở rộng có tiềm năng đáng kể.

Mức Fibonacci được tính dựa trên lựa chọn của bạn về giá trị cao nhất và thấp nhất của xu hướng mới nhất.

Một Pivot Point (Điểm xoay) là một mức giá đáng kể được sử dụng bởi các nhà giao dịch như là một chỉ số dự đoán biến động của thị trường.

Điểm xoay được tính bằng mức trung bình của một vài mức giá (cao, thấp, mở, đóng) được trích xuất từ khoảng thời gian giao dịch trước đó.

Sử dụng Máy tính điểm xoay để xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự chính.

Nếu thị trường trong giai đoạn sau giao dịch nằm trên điểm xoay thì nó thường được đánh giá là có khuynh hướng tăng giá (bullish), trong khi giao dịch bên dưới điểm xoay được xem là có khuynh hướng giảm giá (bearing).