Hỗ trợ giao dịch với hệ thống máy tính tài chính hoàn chỉnh của chúng tôi

Đo lường lợi nhuận hoặc thua lỗ của giao dịch dựa trên loại tiền tệ cơ bản của tài khoản giao dịch của bạn, giá giao dịch lúc mở, hướng giao dịch, quy mô giao dịch và giá giao dịch lúc đóng.

Máy tính lợi nhuận của Windsor hỗ trợ hơn 16 cặp tiền tệ. Bạn cũng có thể dễ dàng tính toán lợi nhuận/thua lỗ của một công cụ không được hỗ trợ bằng cách nhập giá mở và đóng.