Các chương trình đối tác ưu tiên nhu cầu của bạn trên hết

Thù lao đặc biệt hấp dẫn. Hỗ trợ khi bạn cần.

developer_board
Truy cập chuyên trang dành cho đối tác của chúng tôi, Cổng thông tin cho đối tác của Windsor
person_pin
Hỗ trợ kỹ thuật đa ngôn ngữ & 30 năm chuyên môn giao dịch của chúng tôi
Chương trình chiết khấu tùy chỉnh với các tùy chọn thanh toán linh hoạt
settings
Thủ tục minh bạch, dễ dàng cài đặt & triển khai nhanh chóng

Mối quan hệ BI với Windsor cho phép các cá nhân và/hoặc doanh nghiệp thiết lập mối quan hệ kinh doanh chuyên nghiệp với Windsor. Quan hệ đối tác này được thực hiện thông qua việc giới thiệu Khách hàng sử dụng dịch vụ của Windsor; BI được trả thù lao bằng phương thức chiết khấu và/hoặc hoa hồng tùy theo thỏa thuận ký với Windsor.

Chúng tôi cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để mối quan hệ đối tác đó mang lại kết quả có lợi cho tất cả các bên. BI có thể kiếm thêm thu nhập hàng tháng từ các giao dịch của Khách hàng được giới thiệu của họ.

Truy cập vào Cổng thông tin cho đối tác của chúng tôi

Chương trình trả thù lao bằng chiết khấu

Hệ thống theo dõi Trình quản lý BI

Báo cáo chiết khấu chi tiết hàng tháng

Hãy cùng bắt đầu