Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Ngày nghỉ lễ thị trường Tháng 6 năm 2024

Giờ thị trường đã trở lại bình thường

Vui lòng tham khảo Tóm tắt Sản phẩm để biết giờ thị trường thường xuyên

Lịch trình có thể thay đổi.

Windsor Brokers bảo lưu quyền hành động phù hợp với điều kiện thị trường, do đó có thể thay đổi Yêu cầu ký quỹ, kích hoạt chế độ “Close Only – Chỉ đóng” hoặc thậm chí vô hiệu hóa giao dịch trên (các) công cụ tài chính có khả năng bị ảnh hưởng mà không cần thông báo trước, nếu thấy cần thiết.

Bạn nên thận trọng khi giao dịch trong thời gian nghỉ lễ thị trường và/hoặc thời gian thị trường biến động do các sự kiện bất thường, và/hoặc trong các giai đoạn giảm/tăng thanh khoản có khả năng dẫn đến spread và/hoặc chênh lệch giá rộng hơn.