Ngày lễ Lao động (Hoa Kỳ) & Ngày sau Tết Trung thu (HK)

Lịch trình có thể thay đổi.

Windsor Brokers bảo lưu quyền hành động phù hợp với điều kiện thị trường, do đó có thể thay đổi Yêu cầu ký quỹ, kích hoạt chế độ “Close Only – Chỉ đóng” hoặc thậm chí vô hiệu hóa giao dịch trên (các) công cụ tài chính có khả năng bị ảnh hưởng mà không cần thông báo trước, nếu thấy cần thiết.

Bạn nên thận trọng khi giao dịch trong thời gian nghỉ lễ thị trường và/hoặc thời gian thị trường biến động do các sự kiện bất thường, và/hoặc trong các giai đoạn giảm/tăng thanh khoản có khả năng dẫn đến spread và/hoặc chênh lệch giá rộng hơn.

Menu