Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Chúng tôi là một nhà môi giới ngoại hối toàn cầu, sở hữu nhiều giải thưởng danh giá

Nhiều giải thưởng mà chúng tôi đã nhận được trong những năm qua là minh chứng cho triết lý của chúng tôi rằng thành công là cung cấp được dịch vụ vô song cho khách hàng của mình, cũng như môi trường làm việc mà ở đó mọi người có thể trau dồi & phát triển.
2024 Giải thưởng

Trải nghiệm Giao dịch Ngoại hối Tốt nhất Năm 2024
Hội nghị Thượng đỉnh Tầm nhìn Thông minh Oman

Nhà môi giới Toàn cầu Tốt nhất 2024
Triển lãm Tiền Mexico

Nhà môi giới đáng tin cậy nhất 2024
Triển lãm Tài chính Qatar (QFEX)

Giải thưởng Tổ chức tài chính tốt nhất năm 2024
Hội nghị thượng đỉnh các nhà giao dịch ngoại hối Dubai

2023 Giải thưởng

Giải thưởng doanh nghiệp xuất xắc
Triễn lãm FOREX DUBAI 2023

Top 100 Công ty ở Trung Đông
Giải thưởng Thị trường Tài chính 2023

Best Global Broker 2023
Money Expo Colombia

2022 Giải thưởng

Best FX Introducing Broker Program Award
Jordan Financial Expo & Award 2022

Best Multi-Asset Broker 2022
Forex Expo Dubai 2022

2021 Giải thưởng

Sàn giao dịch uy tín nhất năm 2021
JFEX – Jordan

2018 Giải thưởng

Nền tảng đa giao dịch tốt nhất
Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu

Công ty có hoạt động CSR tốt nhất
IFM – Tạp chí Tài chính Quốc tế

Nhà cung cấp Dịch vụ Ngoại hối cho Khách hàng Tốt nhất!’
Tạp chí Kinh doanh Quốc tế

Nhà môi giới ngoại hối minh bạch nhất 2018
Jordan

Nhóm nghiên cứu Forex tốt nhất năm 2018
Cộng hòa Síp

2017 Giải thưởng

Nhà môi giới của năm 2017
Giải thưởng & Triển lãm Forex Jordan

Nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy nhất 2017
Giải thưởng & Triển lãm Forex Jordan

Nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy nhất 2017
Giải thưởng Forex Vương quốc Anh

2015 Giải thưởng

Nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy nhất năm 2015
Triển lãm Tiền tệ Saudi

Quan hệ ngành tốt 2015
OEB – Cộng hòa Síp

2014 Giải thưởng

Công nghệ FX tốt nhất 2014
Triển lãm Tiền tệ Saudi

Giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc 2014
CIBA – Cộng hòa Síp

Đầu tư quốc tế 2014
CIPA – Cộng hòa Síp

Nền tảng giao dịch tốt nhất 2014
Triển lãm Tiền tệ Saudi

Nhà cung cấp ngoại hối tốt nhất 2014
Triển lãm Quốc tế Trung Quốc

2013 Giải thưởng

Nền tảng mới tốt nhất 2013
Chương trình Forex lần thứ 12 của MENA

Nền tảng sáng tạo 2013
Triển lãm Tiền tệ Saudi lần thứ 5

Hỗ trợ IB tốt nhất 2013
Triển lãm Tiền tệ Saudi lần thứ 4

2012 Giải thưởng

Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất 2012
Triển lãm Forex Trung Đông

Nền tảng tốt nhất 2012
Triển lãm Tiền tệ Saudi

2011 Giải thưởng

Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất 2011
Triển lãm Forex Trung Đông

2010 Giải thưởng

Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất 2010
Triển lãm Forex Trung Đông