Chương trình Ramadan Giveaway đã kết thúc thành công!

Người chiến thắng sẽ sớm được công bố.

Tháng lễ Ramadan
chúng tôi đang kỷ niệm và trao tặng các tiện ích công nghệ lớn!
Tham gia rút thăm bằng cách thu thập điểm khách hàng thân thiết thông qua giao dịch.
Càng có nhiều điểm, càng nhiều lượt rút thăm

Dựa trên mức trạng thái của bạn, bạn có thể nhận được các giải thưởng khác nhau.

1. Bạc

1. Bạc

2. Vàng

2. Vàng

3. Bạch kim

3. Bạch kim

4. Kim cương

4. Kim cương

Mức trạng thái càng cao, giải thưởng càng lớn

Kim cương

Kim cương

Máy tính xách tay Dell XPS

Bạch kim

Bạch kim

Apple iPhone 12
Pro Max
Bạch kim

Bạch kim

Samsung Galaxy
S21 Ultra
Bạch kim

Bạch kim

Apple iPhone 12
Pro Max
Bạch kim

Bạch kim

Samsung Galaxy
S21 Ultra
Vàng

Vàng

3x
OnePlus 9 Pro
Bạc

Bạc

2 x Đồng hồ Samsung Galaxy

Bạc

Bạc

2x
Apple Watch
Bạc

Bạc

2 x Đồng hồ Samsung Galaxy

Bạc

Bạc

2x
Apple Watch
Tất cả khách hàng có tài khoản trực tiếp đã được xác thực giao dịch trong thời gian khuyến mãi
12 tháng 4 đến 14 tháng 5 năm 2021
được tự động coi là người tham gia. 
Menu