TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ

KHÔNG YÊU CẦU TIỀN GỬI

Nhận tài khoản 30$ MIỄN PHÍ của bạn trong 3 bước đơn giản

Chương trình khuyến mãi chỉ DÀNH RIÊNG cho khách hàng mới có tài khoảnPrime với đơn vị tiền tệ là USD

Bước 1

Đăng ký tài khoản 30$ MIỄN PHÍ. Để bắt đầu ứng dụng, nhấp vào “Bắt đầu”

Bước 2

Thực hiện theo các bước đăng ký và đảm bảo rằng bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu mở tài khoản

Bước 3

Sau khi tài khoản 30$ MIỄN PHÍ của bạn được chấp thuận, nó sẽ được ghi có 30$ tín dụng giao dịch

Đăng ký Tài khoản 30$

Menu