Năm 2020 đang đến gần, và để kỷ niệm, chúng tôi sẽ dành $20,000 cho 20 khách hàng rút thăm trúng thưởng!

2020/01/31 23:59:59

Đối với khách hàng mới

Để tham gia chương trình khuyến mãi, tất cả những gì bạn cần là mở một tài khoản live, nạp tiền và giao dịch. Tiền nạp tối thiểu là *US$500 , khối lượng giao dịch ít nhất là US$ 200,000 (tương đương 1 lot tiêu chuẩn) trong thời gian diễn ra chương trình. 1 lần rút thăm trúng thưởng được tính bằng mỗi US$ 100,000 khối lượng được giao dịch

Đối với khách hàng hiện tại

Tất cả những gì bạn cần làm là giao dịch ít nhất US$ 200,000 (tương đương 1 lot tiêu chuẩn) trong thời gian khuyến mãi. 1 lần rút thăm trúng thưởng được tính bằng mỗi US$ 100,000 khối lượng được giao dịch

Để tiếp tục, bạn cần đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của chương trình.

Xem T&Cs

*hoặc tiền tệ tương đương với số tiền USD

Menu