Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Yêu cầu ký quỹ và hướng dẫn sử dụng đòn bẩy

Đòn bẩy động là một công cụ quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro xuất phát từ giao dịch khối lượng lớn do đòn bẩy dựa trên mỗi công cụ thay vì mỗi tài khoản

Yêu cầu ký quỹ được đặt cho mỗi ký hiệu và tự động điều chỉnh trong trường hợp số lượng ròng các lô ở vị thế mở tăng hoặc giảm trong tài khoản khách hàng. Điều này được thực hiện trên mỗi công cụ giao dịch.

Xin lưu ý rằng đòn bẩy tối đa được cung cấp bởi Nhà môi giới Windsor cho mỗi loại tài sản biểu tượng được giải thích chi tiết bên dưới.

Quay trở lại Danh mục Sản phẩm