Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Câu hỏi thường gặp về Chương trình khách hàng thân thiết

Bắt đầu

Chương trình khách hàng thân thiết của Windsor Brokers là gì?

Chương trình khách hàng thân thiết của Windsor Brokers là một chương trình được thiết kế để thưởng cho cam kết giao dịch của bạn với chúng tôi bằng cách ghi nhận điểm dựa trên khối lượng giao dịch và các hoạt động tài khoản nhất định, sau đó có thể được sử dụng để đổi lấy số dư.

Nó hoạt động như thế nào?
Chương trình Khách hàng thân thiết dựa trên hai yếu tố: điểm và trạng thái. Khi bạn đóng các lot hoặc thực hiện một số nhiệm vụ bổ sung được xác định trước trong tài khoản của mình, bạn sẽ được thưởng một số điểm nhất định.

Vào cuối mỗi tháng dương lịch, tổng số lot đã đóng tích lũy cho đến ngày hôm đó sẽ xác định trạng thái của bạn. Bạn đóng càng nhiều lot thì trạng thái của bạn càng cao. Đổi lại, trạng thái càng cao, bạn sẽ nhận được càng nhiều điểm cho mỗi lot đóng.

Có bốn mức trạng thái nối tiếp, như được thấy bên dưới:
  • Bạc
  • Vàng
  • Bạch Kim
  • Kim Cương
Ai đủ điều kiện?

Tất cả các khách hàng mới và khách hàng hiện tại đã được chấp thuận có một tài khoản giao dịch trực tiếp đều đủ điều kiện tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết, không phân biệt quốc gia xuất xứ. Tất cả các khách hàng bắt đầu với cấp độ ‘Bạc’ mặc định.

Tôi có cần đăng ký Chương trình khách hàng thân thiết không?

Không, tất cả người dùng có tài khoản thực đều được đăng ký tự động.

Tôi có thể chọn không tham gia Chương trình khách hàng thân thiết không?

Có. Bạn có thể chọn không tham gia Chương trình – hoặc hủy các điểm hiện có của mình – bất kỳ lúc nào. Để làm như vậy, chỉ cần liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Tôi bắt đầu ở mức trạng thái nào?

Theo mặc định, tất cả người dùng được cấp trạng thái ‘Bạc’. Vào cuối tháng đầy đủ theo lịch đầu tiên mà tài khoản của bạn được chấp thuận, trạng thái của bạn sau đó sẽ được cập nhật theo số lot mà bạn đã đóng.

Tôi vẫn có thể sử dụng các khoản thưởng khác của mình chứ?

Đúng. Việc tham gia vào Chương trình khách hàng thân thiết không ảnh hưởng đến việc bạn đủ điều kiện tham gia các chương trình thưởng khác của Windsor Brockers.

Điểm

Làm cách nào để tăng điểm?
Điểm chủ yếu đạt được bằng cách đóng các lot tròṇ/lô tròn. Số điểm bạn nhận được cho mỗi lot tiêu chuẩn tùy thuộc vào trạng thái của bạn và có thể được tính như sau:
Trạng thái Số điểm mỗi lot tròn
Bạc 0.2
Vàng 0.5
Bạch Kim 0.7
Kim Cương 1

Ví dụ

Nếu bạn là khách hàng có mức trạng thái ‘Vàng’ và bạn đóng 24 lot trong một tháng, bạn sẽ nhận được 12 điểm (24 x 0,5 = 12). Ngoài ra, nếu bạn là khách hàng có mức trạng thái ‘Kim cương’ và bạn đóng 24 lot trong một tháng, bạn sẽ nhận được 24 điểm (24 x 1 = 24). Ngoài ra, điểm cũng được cấp khi thực hiện một số hoạt động khác, như được thấy dưới đây:
Hoạt động điểm
Cung cấp tất cả các tài liệu bắt buộc và phê duyệt KYC trong quy trình tham gia 2
Điểm của tôi có giá trị gì?
Điểm có thể được đổi trực tiếp để lấy số dư, với giá trị của chúng tùy thuộc vào số điểm được quy đổi. Giá trị quy đổi điểm như sau:
Tổng số điểm quy đổi Giá trị điểm (USD)
Dưới 10 0
từ 10 đến 99.99 1
từ 100 đến 999.99 1.2
từ 1,000 đến 9,999.99 1.5
từ 10,000 trở lên 2


 

Ví dụ: nếu bạn đã tích lũy được 326 điểm, bạn có thể đổi điểm thành giá trị $ 391.2 (326 x 1.2 = 391.2). Ngược lại, nếu bạn có 1,200 điểm, bạn có thể đổi điểm thành giá trị $ 1,800 (1,200 x 1,5 = 1,800).
Điều gì xảy ra nếu đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản của tôi không phải bằng USD?

Nếu tài khoản của bạn sử dụng đơn vị tiền tệ cơ bản không phải là USD, điểm quy đổi của bạn sẽ được chuyển đổi thành số dư tương ứng bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái hiện tại so với USD tại thời điểm giao dịch.

Làm cách nào để theo dõi điểm của tôi?

Số điểm hiện tại của bạn được hiển thị rõ ràng trong Cổng thông tin người dùng của bạn trong tab ‘Chương trình khách hàng thân thiết’.

Điểm của tôi có thể bị mất không?

Có. Nếu không có hoạt động nào trên tài khoản của bạn trong 6 tháng liên tục, thì điểm hiện có của bạn sẽ được đặt lại về 0 và cấp trạng thái của bạn sẽ được đặt lại thành ‘Bạc’.

Làm cách nào để đổi điểm của tôi?

Chọn biểu tượng ‘Đổi ngay’ trong tab ‘Chương trình khách hàng thân thiết’ của Cổng thông tin người dùng và chọn tài khoản mà bạn muốn gửi giá trị điểm của mình vào.

Tôi có thể rút giá trị điểm của mình không?

Có. Bạn có thể đổi điểm thành số dư sau khi tích lũy được tối thiểu 10 điểm.

Trạng thái

Trạng thái của tôi được xác định như thế nào?
Vào cuối mỗi tháng dương lịch, tổng số lot đã đóng tích lũy cho đến nay được sử dụng để xác định trạng thái của bạn cho tháng sau, như được hiển thị bên dưới:
Trạng thái Yêu cầu tổng số lot đóng hàng tháng
Bạc 0 – 19.99 lots
Vàng 20 – 499.99 lots
Bạch kim 500 – 4,999.99 lots
Kim Cương Hơn 5,000 lots
Ví dụ: nếu bạn đóng 530 lot trong cuối tháng 6, thì bạn sẽ được nâng cấp lên trạng thái ‘Bạch kim’ cho tháng 7 (vì bạn đã vượt quá ngưỡng 500 lot cho tháng đó).

Trong phần ‘Chương trình khách hàng thân thiết’ của Cổng thông tin người dùng, bạn cũng có thể xem trạng thái dự đoán cho tháng tiếp theo dựa trên số dư điểm hiện có của mình.
Khi nào thì trạng thái của tôi thay đổi?

Trạng thái của bạn được cập nhật tự động vào đầu mỗi tháng theo lịch dựa trên tổng số lot

Sự khác biệt giữa các trạng thái trung thành là gì?
“Điểm khác biệt chính là mỗi cấp trạng thái cho phép bạn ngày càng kiếm được nhiều điểm hơn cho mỗi lần đóng lot, cũng như giá trị quy đổi của số điểm đã thu thập.

Ví dụ: nếu bạn là khách hàng có cấp trạng thái ‘Vàng’, bạn sẽ được hưởng 0,5 điểm cho mỗi lot tròn. Nếu bạn đóng 12 lot trong một tháng, bạn sẽ tích lũy được 6 điểm (12 x 0,5 = 6).

Tuy nhiên, nếu bạn là khách hàng có cấp trạng thái ‘Bạch kim’, bạn sẽ nhận được 0,7 điểm cho mỗi lot. Do đó, nếu bạn đóng 12 lot trong tháng, bạn sẽ nhận được 8.4 điểm (12 x 0,7 = 8.4).
Điều gì xảy ra nếu tôi có nhiều tài khoản giao dịch?
Trạng thái và điểm được cấp dựa trên tổng hoạt động của tất cả các tài khoản giao dịch của bạn.

Do đó, nếu bạn đóng 300 lot trên tài khoản giao dịch này và 250 lot trên tài khoản giao dịch khác, thì bạn sẽ có 550 lot đóng cho tháng đó và sẽ được trao trạng thái ‘Bạch kim’ cho tháng tiếp theo.

Tương tự, nếu bạn tích lũy được 6 điểm trong tài khoản giao dịch này và 4 điểm trong tài khoản khác, thì bạn sẽ có được tổng cộng 10 điểm cho tháng đó.
Trạng thái của tôi có thể bị mất không?

Có.

Nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong 6 tháng liên tục, thì trạng thái của bạn sẽ tự động được đặt lại thành ‘Bạc’ và điểm sẽ bị hủy.